פיתוח השכונות נופית, גבעת הרקפות, מושב מאור ועכו צפון בית הכרם

ח.פ.ת ניהלה עבור מנהל מקרקעי ישראל את התכנון וההקמה של השכונות  נופית, גבעת הרקפות, מושב מאור ועכו צפון, לרבות הקמת תשתיות ציבוריות, פיתוח תשתיות כלליות, פיתוח שטחים ציבוריים ובניית מבני ציבור, הקמת מערך כבישים, דרכי שירות, מערכות ביוב, ניקוז ותיעול, חיבורים למגרשים, קירות תומכים, תאורה ופיתוח אינטנסיבי, חיבורים נגישות למרקם העירוני הקיים ועוד.