ניהול פרויקטי משכ"ל- החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

ניהול פרויקטי סלילה, פיתוח ותשתיות ברשויות המקומיות: הפרויקט כולל עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בעבור הרשויות המקומיות בכל הארץ. העבודה מנוהלת משלב גמר התכנון ועד תום שנת הבדק.

הפרויקט מורכב ממאות עבודות שמוזמנות ע"י הרשויות המקומיות ואשר לגבי כל אחת מהן יוצא "חוזה" נפרד.