ניהול פרויקטי מבנים עבור משרד התמ"ת

ח.פ.ת שימשה כחברה מפתחת/מנהלת מטעם משרד התמ"ת. במסגרת זו ניהלה ופיתחה פרויקטים ייחודיים במסגרת תכניות ממוקדות לטיפוח ועידוד פיתוח באזורי עדיפות לאומית וקו עימות, בניהם מספר מבנים מורכבים, כגון מתחם תיירות בבית שאן, מדרשת ומרכז תיירותי בחיספין, ומכללה רב תחומית ומתחם תיירותי בשלומי.

ההתקשרויות נעשו במסגרת מתן שירותי "ניהול כולל".

כל ההתקשרויות והתקשרויות המשנה בוצעו באמצעות חב' ח.פ.ת בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח.