נאות חובב – בריכות אידוי מפעליות

חברת ח.פ.ת מבצעת עבור תשלובת המפעלים הכימיים ברמת חובב תכנון והקמה של בריכות אידוי יעודיות בהיקף של 200 מליון . כחברה מנהלת חב' ח.פ.ת. נותנת שירותי "ניהול כולל" וביצוע.

ביצוע בריכות אידוי לאיסוף השפכים התעשייתיים לבריכות אטומות עבור חמישה מפעלים כימיים (מכתשים, תרכובות הברום, טבע, קופולק וכימאגיס) בתאום הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ב״ש. הבריכות משתרעות על 2,000 דונם וכולל כשלושה מיליון מ״ק עבודות עפר, 3 מיליון מ״ר יריעות איטום בתוספת רשת ביניים לניקוז, ניקוז תשטיפים, כ-50 ק״מ צנרת HDPE כפולה, מערכות ניטור ועוד.