מקורות- הנקז המזרחי

פרויקט הנקז המזרחי הינו חלק מתכנית כללית לשיקום אקוויפר החוף, המהווה 30% מסך כמות המים הטבעיים של מדינת ישראל, שמטרתה היא שיקום את אקוויפר החוף אשר שנים של שאיבות וחשיפה לזיהומים הביאו לירידה במפלס, עלייה במליחות וירידה באיכות המים.
שטח הפרויקט משתרע מאשדוד שבצפון ועד ניר עם שבדרום ומקו החוף ועד בני עייש שבמזרח, במסגרת הפרויקט הוכפלו תפוקתם של 2 מתקני התפלה, נקדחו 20 קידוחים חדשים לעומק של 150 מטר לשאיבת מים מליחים והונחו 40 ק"מ קווי מים חדשים להובלת מי הגלם אל מתקני ההתפלה, טיפולם והשבתם למערכת האספקה הארצית.

היקף הפרויקט: 150 מש"ח