מפעל ניקוז פארק אריאל שרון

תכנון לביצוע אגם השהייה וסכרים בנפח כולל של 6.2 מלמ"ק, בתחום פארק אריאל שרון (בין כביש 1, כביש 4, כביש 461) ושטחי מקווה ישראל (בין כביש 44 לכביש 1), לצורך ריסון זרימות מאגן נחל האיילון ובעת שטפונות ושחרור מבוקר של הספיקות לתוך תעלת האיילון, כתנאי מקדים להצרת התעלה כחלק מפרוייקט המסילה הרביעית באיילון.

תכנון נופי וסביבתי לשטחים פתוחים ופעילויות טבע ופנאי.