כביש 531

דרך  פרברית מהירה באורך של כ 4 ק"מ כוללת שני מחלפים, מחלף בן גוריון ומחלף הרצליה מזרח.

מטרת הפרויקט, לווסת בין התנועות המערכתיות העוברות בין כבישי האורך 2, 4 ו– 6, ולשרת את תושבי האזור.

עלויות הביצוע בפרויקט: מעל 490 מיליון

השירותים: ניהול תכנון וביצוע