כביש 22- עוקף קריות

דרך פרברית מהירה בין עירונית באורך 14 ק"מ עם 5 מחלפים לאורכה, המתחילה בחיבור לדרך הקישון ועד למחלף כרי נעמן. הדרך מהווה המשך טבעי של ציר אורך 4 ומיועדת לשרת את התנועה העוברת ופיתוח אזורי גובל לשכונות קיימות ועתידיות באזור הקריות.

היקף כולל: כ-1.9 מיליארדמתוכם כ-950 מיליוןעלויות ביצוע.

השירותים: ניהול הכנת מסמכי המכרז בשיטת DB, ניהול התכנון, ניהול זמינות הקרקע וניהול ההקמה.