הסכם גג- מע"ר מודיעין

תכנית מע"ר מודיעין כוללת 1,700 יח"ד ו-350,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר

וכן פיתוח שדרה מרכזית ברמה גבוהה במיוחד כולל מזרקות, פרגולות, קיוסקים וכו'.

ח.פ.ת מנהלת את הפרויקט מזה 4 שנים, כולל אישור סטטוטורי קידום והשלמת התכנון, פרסום מס' מכרזים וניהול הביצוע.

היקף הפרויקט: 204 מש"ח