המשולש הגדול- רמת גן

ניהול תכנון, ומכרזי הפיתוח וניהול ופיקוח על הביצוע לפיתוח השטח ותשתיות להקמת שכונה בצפון העיר כולל כ- 980 יח"ד, שטח משמר, מבני ציבור פארק ושטחים פתוחים בהתאם לתקן בניה ירוקה 5281 וכן ניהול קידום סטטוטורי לכביש רפאל איתן.

היקף עלויות הביצוע בפרויקט כ-140 מש"ח.