הארכת רציפים - תל אביב עד בת ים

ניהול התכנון והביצוע של פרויקטי הארכות רציפים עבור רכבת ישראל.

רכבת ישראל נערכת לקבלת מערך רכבתי חדש באורך 355 מ' אשר דורש התאמה של אורך הרציפים במרבית תחנות הרכבות הקיימות.

ח.פ.ת קיבלה לאחריותה לנהל הארכות רציף ב-9 תחנות רכבת לאורך נתיבי איילון – מתחנת ת"א האוניברסיטה ועד בת ים.

הביצוע יחל במהלך 2022 בתחנת האוניברסיטה שם נדרש בשלב א' טיפול ברציף 1-2 תוך  הארכתו ב-113 מ' והארכת קירוי התחנה הקיים באורך של 168 מ'.     

הארכת הרציפים בתחנות אלה הינו מורכב ביותר היות והעבודה מתבצעת בשטח מצומצם, בין מסילות מחושמלות פעילות ובין מסלולי הנסיעה של נתיבי איילון ונדרש לבצעה תוך מזעור ההפרעה לתנועת הרכבות הסדירה ולתנועה בנתיבי איילון.