דרך 431

דרך פרברית מהירה באורך 25 ק"מ המחברת את העיר ראשל"צ לעיר מודיעין הכוללת בין היתר,  9 מחלפים, דרכי שירות, מובלי מים ראשיים ומשניים, 66 גשרים, מערכת בקרה ומצלמות ומרכז בקרה מתקדם ומהווה את אחת מדרכי הרוחב העיקריות במדינה.

הפרויקט בוצע בשיתוף המגזר הפרטי באמצעות מכרז בשיטת PFI אשר נקבע בו זכיין, אשר ביצע  ומתחזק את הדרך במשך 25 שנה.

היקף כולל: 2.5 מיליארד ₪. מתוכם כ-1.9 מיליארד ₪ עלויות ביצוע.